0

කන්ටේනර් රථ අනතුරකින් දෙදෙනෙකු මරුට

මීගමුව – කොළඹ මාර්ගයේ ජාඇළ, වැලිගම්පිටියේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති අතර මාර්ගයේ ගමන් කළ පදිකයෙකු හා කන්ටේනර් රථයේ සිටි අයෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *