0

කොළඹ මහ රෝහල ඉදිරිපිට මාර්ගයේදී ත්‍රීරෝද රථයක් ගිනි ගනී


අද පස්වරුවේ දී කොළඹ මහ රෝහල ඉදිරිපිට මාර්ගයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් සඳහන් ක‍ළේ රථයේ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම ගින්න හට ගෙන ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *