0

දෙව්න්දර, වැල්ලමඩම ප්‍රදේශයේ නිවසක ගින්නක්


ඊයේ රාත්‍රී 8ට පමණ දෙව්න්දර වැල්ලමඩම ප්‍රදේශයේ දී ගින්න හට ගෙන තිබුණා.ඒ ලෑලි යොදා තැනූ නිවසක මෙම ගින්න ඇති ව තිබෙන අතර ගින්න මැඩපැවත්වීමට මාතර මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීම් ඒකකය පැමිණියද නිවසට දැඩි හානි සිදු ව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *