0

ත්‍රීරෝද රථයක් හා යතුරුපැදියක් ගැටී තිදෙනෙකු රෝහලේ


කලවාන මතුගම මාර්ගයේ ගල්කැටිය ප්‍රදේශයේදී මතුගම දෙසට ධාවනය වූ ත්‍රීරෝද රථයක් සහ යතුරු පැදියක් ගැටී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.යුරිපෝටර් යු.ඩබ්ලිව් පියසිරි සඳහන් කළේ අනතුරින් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා කලවාන රෝහලට ඇතුලත් කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *