0

කණ්ඩලමේදී ලොරියක් හා ත්‍රීරෝද රථයක් ගැටී අයෙක් රෝහලේ (CCTV)


අද පස්වරු 1.30ට පමණ දඹුල්ල කණ්ඩලම ප්‍රධාන මාර්ගයේදී රිය අනතුරක් සිදු වුණා. යුරිපෝටර් කුමාර ඉහළගෙදර සඳහන් කලේ දඹුල්ල දෙසට ධාවනය වූ ලොරි රථයක් හා ඉදිරියෙන් පැමිණි ත්‍රීරෝද රථයක් ගැටී මෙම අනතුර සිදු වූ බවයි. අනතුරින් ත්‍රීරෝද රථයේ රියැදුරු තුවාල ලබා දඹුල්ල මූලික රෝහලට ඇතුලත් කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *