0

මෝටර් රථ දෙකක් මතට ගසක අත්තක් කඩා වැටෙයි


අද පෙරවරුවේ කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිට මාර්ගයේ ගසක අත්තක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් ශාමින්ද ප්‍රනාන්දු සඳහන් කළේ අසළ නවතා තිබූ මෝටර් රථ දෙකකට හානි සිදු වූ අතර කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකකය මැදිහත් වීමෙන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කල බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *