0

ලොරි රථය මාර්ගය හරහා පෙරළෙයි


අද පස්වරුවේ හලාවත කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොක්කවිල ප්‍රදේශයේදී කළු ගල් ප්‍රවාහනය කළ ලොරි රථයක් අනතුරට ලක් ව තිබෙනවා . අප යුරිපෝටර් මිලන්ත රුවන් සඳහන් කළේ රථයේ පිටුපස රෝදයේ ඇති වූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් මාර්ගය හරහා පෙරළි ගොස් ඇති බවයි. අනතුරෙන් රියැදුරු සුළු තුවාල ලබා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *