0

මෝටර් රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට පෙරළෙයි


අද පස්වරු 2ට පමණ මැදවච්චිය සංගිලිකනදරාව ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් චන්ද්‍රකුමාර දයාරත්න සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ගත් මෝටර් රථයක් රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් සංගිලිකනදරාව ඔයට පෙරළී මෙම අනතුර සිදු ව ඇතිව බවයි.අනතුරෙන් එක් අයෙකු තුවාල ලබා මැදවච්චිය රෝහලටඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *