0

කුඩා ලොරි රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට


අද අලුයම 4ට පමණ හලාවත කොළඹ මාර්ගයේ හලාවත මැරවල ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් ධර්ම වික්‍රම හේරත් සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ගත් කුඩා ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *