0

මතුගම, අලුත්ගම මාර්ගයේදී වෑන් රථයක් විදුලි රැහැන් කණුවක ගැටෙයි


අද උදෑසන 11ට පමණ මතුගම අලුත්ගම මාර්ගයේ දර්ගා නගරයට ආසන්නයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා.යුරිපෝටර් මොහොමඩ් ෆායිස් සඳහන් කළේ රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මෙම අසළ තිබූ විදුලි රැහැන් කණුවක ගැටී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *