0

යතුරුපැදියක් බසයක ගැටී අයෙක් රෝහලේ


කුරුණෑගල පුත්තලම මාර්ගයේ හංහමුන ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු වී තිබෙනවා . යුරිපෝටර් සරත් චන්ද්‍රසේන සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ගත් බස් රථයක යතුරු පැදියක් ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බවයි.යතුරුපැදියේ ගමන් ගත් එක් අයෙකු තුවාල කුරුණෑගල මහ රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *