0

ලොරියක් බවුසරයක ගැටී අයෙක් රෝහලේ

අද උදෑසන 5 ට පමණ ඇඹිලිපිටිය උඩවලව මාර්ගයේ බෝධිමළුව ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු වුණා .ඇඹිලිපිටිය දෙසට ගමන්ගත් ලොරි රථයක් මාර්ගය අසළ නවතා තිවූ බවුසර් රථයක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.අනතුරින් ලොරි රථයේ රිය සහායක තුවාල ලබා ඇඹිලිපිටිය රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *