0

ඉස්සර කිරීමට ගිය ත්‍රීරෝද රථය මොටර් රථයක ගැටේ.


කුලියාපිටිය – කුරුණැගල මාර්ගයේදී රිය අනතුරක් සිදුවුනා. ත්‍රීරෝද රථයක් මොටර් රථයක ගැටී මෙම අනතුර සිදුව තිබේනවා.ත්‍රීරෝද රථය ඉදිරියේ ගමන් ගත් මොටර් රථය ඉස්ර කිරීමට යාමේදී මොටර් රථයයේ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී තිබෙනවා.අනතුරෙන් ත්‍රීරෝද රථයේ රියදුරා තුවාල ලබා නාරම්මල මුලික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා අතර මාර්ගයේ ගමන් ගත් පුද්ගලයෙකුද ත්‍රීරෝද රථයේ ගැටී තිබේනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *