0

බෝකුන්දරදී පෙරළුණු වැලි ලොරිය

ඊයේ පස්වරු 5ට පමණ පිළියන්දල, බෝකුන්දර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා මාර්ගයේ ගමන් ගත් වැලි පැටවූ ලොරි රථයක් රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් රථය මාර්ග හරහා පෙරළීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන අතර අනතුරින් විදුලි කණුවකට ද අනෙක් පසින් ගමන් ගත් මෝටර් රථයකට ද හානි සිදු ව තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් දිනේෂ් ගුණතිලක සඳහන් කළේ ඒම අවස්ථාවේදී මාර්ගයේ දැඩි රථ වාහන තද බදයක් පැවති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *