0

කැබ් රථය ගසක ගැටී අයෙක් රෝහලේ


අද උදෑසන කුලියාපිටිය හෙට්ටිපොල මාර්ගයේ රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් කැබ් රථයක් රියැදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් ගසක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති අතර රියැදුරු තුවාල ලබා කුලියාපිටිය රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *