0

ගාල්ල, නෙළුව මාවිට නැගෙනහිර තිබ්බටුකන්ද ප්‍රදේශයේ ගින්නක්

අද පෙරවරුවේ නෙළුව මාවිට නැගෙනහිර තිබ්බටුකන්ද ප්‍රදේශයේ ගින්නක් ඇතිව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් චරිත් රන්දික සඳහන් කළේ දහවල් කාලයේ ගින්න මැඩපැවත්වීම සඳහා හෙලිකොප්ටර් යානයක් මගින් ජලය යෙදු බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *