0

පූගොඩ හිස් ඉඩමක පිපිරීමක්


පූගොඩ ප්‍රදේශයේ හිස් ඉඩමක කිසියම් පිපිරීමක් සිදු වී ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසයි.

ඉන් කිසිදු හානියක් සිදු වී නැතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *