0

මරදංකඩවල ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී සැකකටයුතු වෑන් රථයක් පොලීසිය භාරයට


කැකිරාව, ඉහළපුලියංකුලම මරදංකඩවල ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී සැකකටයුතු වෑන් රථයක් පොලීසිය භාරයට ගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, පසුගියදා කල්මුණේ නිවසේ සිදුවූ පිපිරීමෙන් මියගිය සැකකරුවන් එම වෑන් රථයෙන් ප්‍රවාහනය කර ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.

250 /5680 දරණ අංකය යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති අදාළ වෑන් රථයේ හිමිකරු ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *