0

අවිස්සාවේල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කිරිවන්දලදී වෑන් රථයක් හා ත්‍රී රෝද රථ දෙකක් අනතුරක.


මාර්ගයේ ගමන් ගත් වෑන් රථයක් ත්‍රී රෝද රථ දෙකක ගැටී මෙන් මෙම අනතුර සිදු වුණා අනතුරෙන් හය දෙනෙකු තුවාල ලබා අවිස්සාවේල්ල රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *