0

අරණායක උස්සාපිටියේදී ලංගම බස් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට.(අනතුරෙන් කාන්තාවක් මිය ගොස් තවත් 14 කට තුවාල.)


අද උදැසන උස්සාපිටිය නගරයේදී මෙම අනතුර සිදු විය.මාර්ගයේ ගමන් ගත් බස් රථය අසළ නවතා තිබූ ගල් රෝලක ද ගැටී මාර්ගයෙන් ඉවතට පෙරළීයාමෙන් මෙම අනතුර සිදු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *