0

කඩුවෙල, කොතලාවල වාහන 5ක් එකට ගැටෙයි (VIDEO)

නව නුවර පාරේ කඩුවෙල, කොතලාවල ප්‍රදේශයේදී වාහන කිහිපයක් ගැටීමෙන් රිය අනතුරක් සිදුව තිබේ. අප කඩුවෙල යූරිපෝර්ටර් රනිජ සමාධිත් පැවසුවේ වාහන 5කට පමණ එම අනතුරින් හානි සිදුව ඇති බව ය. මෙම අනතුර සිදුව ඇත්තේ කහ ඉරක් ආසන්නයේදී ය.