0

ඇඹිලිපිටිය , නෝනාගමදී වෑන් රථයක් හා ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටේ

අද සවස 4.30 ට පමණ ඇඹිලිපිටිය , නෝනාගම බෝගහ හන්දිය අසල වෑන් රථයක් හා ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වුණා.මෙම අනතුරින් තුවාල ලැබූවන් ඇඹිලිපිටිය මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා