0

දඹුල්ලේදී බස් රථයක් හා ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටේ

අද සවස 3.30 පමණ දඹුල්ල වෑවල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රිය අනතුරක් සිදු වුණා.බස් රථයක් හා ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් .බස් රථයේ රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගත නොහැකි වීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබෙන අතර අනතුරින් රියැදුරන් දෙදෙනාම තුවාල ලබා මේ වන විට… Continue Reading

0

පුවක් කොට පමණක් අලුත් වෙන ගම් දෙකක් යා වෙන කඩිහින්ගල පාලම

කඩිහින්ගල වාඩිමුල්ල ගම්දෙකක් යා වෙන පාලමයි . වසර ගණනාවක සිට ගම්දෙක යා කරන නිසි පාලමක් ලබා දෙන ලෙසට බළධාරීන් දැනුවත් කළ ද ඊට නිසි පිළතුරක් නොලැබී නැහැ. ගම්මුන් මෙලෙස පුවක් කොට යොදා ගනිමින් පාලමක් තැනීමට උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ට ඇති විකල්පය… Continue Reading