0

වේගය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ත්‍රීරෝද රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට

කහවත්ත, ඇන්දාන නගරයට ආසන්නව මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. මාර්ගයේ ගමන්ගත් ත්‍රීරෝද රථය වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .අනතුරින් රථයේ ගමන්ගත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇන්දාන රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

0

අනුරාධපුර නව බස්නැවතුම්පල පිටුපස කැළෑබද ප්‍රදේශයක තිබී නාඳුනන මළ සිරුරක්

අනුරාධපුර නව බස්නැවතුම්පල පිටුපස කැලැබද ස්ථානයක නාඳුනන මළසිරුරක් හමු වී තිබෙනවා. මෙය ප්‍රදේශවාසියකු දැක අනුරාධපුර නව බස්නැවතුම්පලේ පිහිටි පොලිස් මුරකුටියේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරිමෙන් පසු අනුරාධපුර පොලිසිය දැනුවත් කර තිබෙනවා.

0

වෑන් රථයක් ගැටීමෙන් මෝටර් රථ දෙකකට හානි

මාතර අකුරැස්ස මාර්ගයේ ගොඩගම ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු වී තිබෙනවා.අනතුරෙන් කිසිවෙකුට හානියක් සිදු නොවූ අතර වෑන් රථය ගැටීමෙන් මෝටර් රථ දෙකකට හානි සිදු ව තිබෙනවා .