0

මාර්ගයෙන් ඉවතට ගිය ත්‍රීරෝද රථය ජිප් රථයක ගැටේ

අද උදැසන කුරුණෑගල දඹුල්ල මාර්ගයේ කිරිවවුල ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු වුණා .කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දෙසට ධාවනය වූ ත්‍රීරෝද රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් කුරුණෑගල දෙසට ධාවනය ජිප් රථයක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති අතර ත්‍රී රෝද රථයේ රියැදුරු තුවාල ලබා… Continue Reading