0

වෛද්‍යවරයාගේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කර දෙන ලෙස ඉල්ලා රෝහල ඉදිරිපිට විරෝධතාවක්

අද උදැසන දඹුල්ල මූලික රෝහල ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් පැවත්වූවා .එලෙස විරෝධතාවක් පැවත්වීමට හේතුව වූයේ වකුගඩු රෝගී ඒකකයේ වෛද්‍යවරයාට ස්ථාන මාරුවක් ලැබීම හේතුවෙන් මෙම රෝගීන් හා ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ එම වෛද්‍යවරයාගේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කර දෙන ලෙසයි.අද උදැසන පැයක පමණ දඹුල්ල මූලික… Continue Reading