0

ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොල්ගහවෙල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන සියලු දුම්රිය ප්‍රමාද වන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි. පොලීසිය සඳහන් කළේ, අඹේපුස්ස සහ බෝතලේ දුම්රිය ස්ථාන අතර දුම්රිය මාර්ගය හරහා මළ සිරුරක් තිබීම හේතුවෙන් රඹුක්කන සිට මොරටුව දක්වා ධාවනය වූ… Continue Reading