0

මගී ජීවිත රැසක් අනූ නවයෙන් බේරෙයි

අප වාර්තාකරු සඳහන් කලේ, මහනුවර සිට මහරගම බලා ධාවනය වු ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථයක් මෙලෙස අනතුරට ලක්ව ඇති බවයි. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ මගීන් 40කට අධික පිරිසක් බස් රථයේ සිට ඇති බවද, වාර්තාකරු සඳහන් කළා. අප වාර්තාකරු සඳහන්… Continue Reading

0

තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේ වගාවන්ට වන අලින් හානි කරයි

මේ තිරප්පනේ ප්‍රදේශයට මීට පෙරද නිවාස ආසන්නයටම වන අලි පැමිණ තිබෙනවා .මෙලෙස බෝග වගාවන්ට වන අලි හානි සිදු කිරීම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් මහත් අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා.ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙයට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි.