0

මීරිගම – වේවැල්දෙණිය මාර්ගයේ වෑන් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට.

මීරිගම – වේවැල්දෙණිය මාර්ගයේ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් වෑන් රථයක් රියදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අනතුර සිදු වී තිබෙනවා.අනතුරෙන් රියදුරු තුවාල ලබා තිබෙනවා.

0

මාපලගම සිරිසුනන්ද මහ විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලකට ගසක් කඩා වැටේ

අද උදැසන දැඩි සුලගින් මාපලගම සිරි සුනන්ද මහ විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලකට ගසක් කඩා වැටී තිබෙනවා . යුරිපෝටර් සුජීව ප්‍රියලාල් සඳහන් කළේ ගොඩනැගිල්ලට දැඩි අලාබහානි සිදුවී තිබේන බවයි.