0

රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ත්‍රීරෝද රථය මාර්ගය හරහා පෙරළෙයි

ඊයේ රාත්‍රී 8.30ට පමණ බලංගොඩ, ඇල්ලරාව ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් ත්‍රීරෝද රථයක් රියැදුරුට රථයේ වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති අතර අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු සුළු තුවාල තිබෙනවා.