0

හම්බන්තොට, තිස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේදී ටිපර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට

මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන්නේ හම්බන්තොට ප්‍රධාන මාර්ගයේ දෙබරවැව පාලම අසළදී .මාර්ගයේ ගමන් ගත් ටිපර් රථයක් රියැදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අනතුරට ලක්ව ඇති අතර රියැදුරු තුවාල ලබා තිස්සමහාරාම රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.