0

රියැදුරුට නින්ද යාමෙන් ලොරි රථය විදුලි රැහැන් කණුවක ගැටයි (31.08.18)

මෙම අනතුර ඊයේ රාත්‍රී 10.30 පමණ කුලියාපිටිය කුරුණෑගල මාර්ගයේ හොරොම්බාව ප්‍රදේශයේදී සිදුව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් ලොරි රථය රියැදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් මාර්ගය අසල ඇති විදුලි රැහැන් කණුවක ගැටී මෙම අනතුර සිදු ව ඇති අතර එක් අයෙකු තුවාල ලබා රෝහල් ගත… Continue Reading