0

මාපලගම – පිටිගල මාර්ගයේ යතුරු පැදි දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් පුද්ගලයෙකු කරාපිටිය මහ රෝහලට.

අද උදැසන 08 ට පමණ මාපලගම – පිටිගල මාර්ගයේ තල්ගස්වල නගරයට ආසන්නව යතුරු පැදි දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමන් ගත් යතුරුපැදියක් අතුරු මාර්ගයේකින් පැමිණි යතුරුපැදියක ගැටී මෙම අනතුර සිදු වී තිබෙනවා .අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ… Continue Reading