0

හොකන්දර වානගුරු මාර්ගයේ ජල නළයක් කැඩී යාමෙන් ගමනාගමනයට බාධා

අද උදෑසන 10ට පමණ හොකන්දර වානගුරු මාර්ගයේ ජල නළයක් කැඩී ගොස් තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් සඳහන් කරන්නේ මාර්ගයේ කොටසක් කැඩී ගොස් ඇති අතර මාර්ගයේ පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර කටයුතු කර ඇති බවයි.

0

පල්ලේබැද්ද තිත්තවැල්ලපොට මාර්ගයේ ඝාතනය කළ පුද්ගල මළ සිරුරක්

ගොඩකවෙල පල්ලේබැද්ද තිත්තවැල්ලපොට පාර ආසන්නයේදී ඝාතනය කළ පුද්ගලයෙකුගේ සිරුරක් සොයා ගෙන තිබෙනවා.පොලීසිය පැවසුවේ අදාළ පුද්ගලයාට තියුණු ආයුධ වලින් පහර දී ඝාතනය කර ඇති බවයි.අද අළුයම ලැබුණු තොරතුරක් මත මළ සිරුර සොයා ගෙන තිබෙනවා.ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ 34 හැවිරිදි ගොඩකවෙල බලවින්න ප්‍රදේශයේ… Continue Reading