0

මාතලේ – කන්දනුවර මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටීමෙන් රථ වාහන ගමනාගමනයට බාධා

අද උදෑසන මාතලේ කන්දනුවර මාර්ගයේ කොහොඹිලිවෙල ප්‍රදේශයේදී මාර්ගය ආසන්නයේ තිබු ගසක් විදුලි රැහැන් මතට කඩා වැටී තිබෙනවා.මේ හේතුව නිසා මාර්ගයේ රථ වාහන ගමනාගමනයට පැය කිහිපයක් බාධා සිදු වූ අතර මේ වන විට ගස ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා.