0

ගිලන් රථයක් හා බස් රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටෙයි . (01.11.18)

ඊයේ පස්වරුවේ බණ්ඩාරගම හොරණ කුළුපන ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලික බස් රථයක් හා හොරණ ගිනි නිවීම් ඒකකයට අයත් ගිලන් රථයක් මෙලෙස අනතුරට ලක් ව තිබෙන අතර අනතුරින් සිව් දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා . ඡායාරූප – Ureporter – ලසිත සඳරුවන්