0

මාපලගම ප්‍රදේශයේ මහ මඟ නිදැල්ලේ හැසිරෙන ගවයන් නිසා රිය ධාවනය අවදානමක

මාපලගම ප්‍රදේශයේ මාර්ගය ආසන්නයේ රැදි සිටින ගවයන් හේතුවෙන් රථ වාහන රියැදුරන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා .රියැදුරන් පවසන්නේ මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙසයි .