0

කලා වැවෙත් වාන් දොරටු ඇරේ

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් වැව් හා ජලාශ කිහිපයක් මේ වන පිටාර මට්ටමක පවතිනවා.අප යුරිපෝටර් මනෝජ් ප්‍රනාන්දු සඳහන් කරන්නේ කලා වැවේ ජලය වාන් මට්ටම වන තෙක් පැමිනීම හේතුවෙන් වාන් දොරටු අඩි 5 බැගින් විවෘත කර ඇති බවයි

0

අම්පාර, කරංගාව ප්‍රදේශයේ නිවාස හානි කළ සද්ධන්තයා අල්ලා ගැනෙයි

අප යුරිපෝටර් ගීත් අමින්ද සඳහන් කළේ අම්පාර කරංගාව ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව මෙම වන අලියා ගම් වැදීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි පීඩාවකට පත් ව ඇති බවයි.ඊයේ පස්වරුවේ සිදු කළ මෙහෙයුමකින් පසු වන අලියා කොටු කර ගැනීමට හැකිව තිබෙනවා.