0

උඩවලවදී වෙඩි තබා ඝාතනය කළ ඇතකුගේ සිරුරක් හමු වෙයි.

උඩවලව වනෝද්‍යානයේ උඩවලව ජලාශයට ආසන්නව මෙම ඇතාගේ සිරුර හමු වී තිබෙනවා.වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ, අද අලුයම මෙම ඝාතනය කර ඇති බවයි.

0

ඇඹිලිපිටිය – පනාමුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ටිපර් රථයක් හා ලොරියක් ගැටෙයි

අද උදෑසන ඇඹිලිපිටිය පනාමුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ටිපර් රථයක් හා ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වූ බවයි.අනතුරින් රියැදුරු සුළු තුවාල ලබා තිබෙනවා.