0

නාරම්මල කඩහපොළදී ත්‍රීරෝද රථයක් වෑන් රථයක ගැටෙයි.

නාරම්මල කටුපොත මාර්ගයේ කඩහපොළදී ඊයේ රාත්‍රීයේ අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා .අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ධාවනය කරමින් තිබූ ත්‍රීරෝද රථය මාර්ගයේ අවධානම නොතකා හැරවීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ ඉදිරියෙන් පැමිණි වෑන් රථයක ගැටී මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි. අනතුරින් ත්‍රීරෝද රථයේ… Continue Reading