0

කඩවත උමං මාර්ගයේ කන්ටේනර් රථයක් හිර වෙයි

ඊයේ රාත්‍රී මෙම අනතුර කඩවත රාගම දෙසට ඇති උමං පිවිසුම් මාර්ගයේදී සිදු ව තිබෙනවා. උමං මාර්ග පිවිසුමේදී කන්ටේනර් රථය සිර වීම නිසා එහි ගමනාගමන කටයුතු අඩාල වූ අතර පසුව කන්ටේනර් රථය මාර්ගයෙන් ඉවත් තීරිමේ කටයුතු සිදු කළා.