0

දුම්රියේ ගැටී යතුරුපැදිකරු මරුට

අද පස්වරු 12.30 තලවත්තේගෙදර දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී මෙම රිය අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් ශාන්ත තල්ගස්පිටිය සඳහන් කළේ අනාරක්ෂිත ලෙස දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ යෑමට උත්සාහ කළ යතුරුපැදියක් දුම්රියේ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන බවයි. අනතුරින් යතුරුපැදිකරු බරපතළ තුවාල ලබා… Continue Reading