0

ත්‍රීරෝද රථයක් බසයක ගැටී තිදෙනෙක් රෝහලේ

අද දහවල් කැකිරාව අනුරාධපුර මාර්ගයේ උලාන්කුලම ප්‍රදේශයේදී මෙම රිය අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් බස් රථයක් නැවත්වීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ පසු පසින් පැමිණි ත්‍රීරෝද රථයක් බස් රථයේ පිටු පස ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.අනතුරින් ත්‍රීරෝද රථයේ ගමන් ගත්… Continue Reading

0

තඹුත්තේගම, ඔරුගලයාය ප්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතාව

තඹුත්තේගම නගරයේ එකතු වන කසළ බැහැර කිරීම සිදු කරන්නේ ඔරුගලයාය ප්‍රදේශයට බැවින් අද උදෑසන ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවක නිරත වෙමින් කියා සිටියේ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ ස්ථානයක් පැවතියක් එය නිසි ආකාරව ක්‍රියාත්මක නොවන බැවින් මේ සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක් පැවැත්වුණා.

0

කසළ සොයා එන වන අලි

මේ කන්තලේ සේරුවාවිල මාර්ගයේ සුරියපුර ප්‍රදේශයයි.මාර්ගය ආසන්නයේ මෙම ස්ථානය කසළ බැහැර කිරිම සිදු කරන අතර කසළ ආහාරයට පුරුදු මෙම ස්ථානයට වන අලින් පැමීණෙන අයුරු දක්නට ලැබෙනවා. අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ මෙලෙස කසළ බැහැර කිරීමට පැමිණි ට්‍රැක්ටර් රථයක් පසුපස වන අලින්… Continue Reading