0

මාර්ගයෙන් ඉවතට ගිය මෝටර් රථය

අද අලුයම මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් සුජීව ප්‍රියලාල් සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ගත් මෝටර් රථය ගාල්ල මාපලගම ප්‍රදාන මාර්ගයේ කටබුරාව ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පෙරළී යාමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බවයි.අනතුරින් කිසිවෙකුට හානියක් සිදු වි නොමැත