0

අනුරාධපුර කුරුණෑගල මාර්ගයේ ශ්‍රාවස්තිපුරදී ලොරි රථයක් පාපැදියක ගැටෙයි.

අනුරාධපුර කුරුණෑගල මාර්ගයේ ශ්‍රාවස්තිපුරදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .මාර්ගයේ ගමන් ගත් පාපැදියක් පසු පසින් පැමිණි ලොරි රථයක ගැටීමන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .අනතුරින් බරපතළ තුවාල ලැබු පාපැදිකරු වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුලත් අතුලත් කර තිබෙනවා