0

කුරුණෑගල කුලියාපිටිය මාර්ගයේ මෝටර් රථයක් ත්‍රීරෝද රථයක ගැටී අනතුරක

කුරුණෑගල – මීගමුව මාර්ගයේ මල්කඩුවාවදී අනතුරක් සිදුවුනා.රාත්‍රි 10.35ට පමණ මෝටර් රථයක් හා කන්ටෙිනර් රථයක් එකිනෙක ගැටීම නිසා මෙම අනතුර සිදුව තිබේනවා. මෙම අනතුරින් මෝටර් රථයට දැඩි අලාභ හානි සිදුවූ අතර රියැදුරු අසාධ්‍ය තත්ත්වයෙන් කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට අතුලත් කර තිබේනවා. මෝටර්… Continue Reading