0

මොටර් රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට පෙරළෙයි

අද උදෑසන කඩහපොල – වාරියපොල මාර්ගයේ සියඹලාගස්කොටුව ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් එම්. ෆර්හාන් සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ගත් ලොරි රථයක් මෝටර් රථයක ගැටීමෙන් අනතුරුව මෝටර් රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පෙරළීයාමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන බවයි.