0

අපරික්ෂාකාරී හැරවීම රථ දෙකකට හානි ගෙන දෙයි

අනුරාධපුර, කුරුණෑගල මාර්ගයේ මොරගොඩ ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා. කුරුණෑගල සිට අනුරාධපුරය දෙසට ධාවනය වූ ලොරි රථයක් අපරික්ෂාකාරී ලෙස මාර්ගයෙන් හැරවීමට යාමේදී ඊට පසුපසින් පැමිණි මෝටර් රථයක හා බස් රථයක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරෙන් මෝටර් රථයේ රියැදුරු සුළු තුවාල ලබා… Continue Reading

0

මෝටර් රථ දෙකක් මතට ගසක අත්තක් කඩා වැටෙයි

අද පෙරවරුවේ කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිට මාර්ගයේ ගසක අත්තක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් ශාමින්ද ප්‍රනාන්දු සඳහන් කළේ අසළ නවතා තිබූ මෝටර් රථ දෙකකට හානි සිදු වූ අතර කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකකය මැදිහත් වීමෙන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු… Continue Reading