0

බෝකුන්දරදී පෙරළුණු වැලි ලොරිය

ඊයේ පස්වරු 5ට පමණ පිළියන්දල, බෝකුන්දර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා මාර්ගයේ ගමන් ගත් වැලි පැටවූ ලොරි රථයක් රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් රථය මාර්ග හරහා පෙරළීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන අතර අනතුරින් විදුලි… Continue Reading