0

ගාල්ල, නෙළුව කළුබෝවිටියන කන්ද ප්‍රදේශයේ ගින්න මැඩපැවත්වීමට හෙලිකොප්ටර් යානයක්

ගාල්ල නෙළුව කළුබෝවිටියන කන්ද ප්‍රදේශයේ ඊයේ පස්වරුවේ සිට ගින්නක් ඇති වී තිබුණා.පසුව රාත්‍රී කාලයේදී ගින්න මැඩ පැවත්වීම සඳහා නෙළුව පොලිසිය හා ප්‍රදේශවාසින් එක්ව කටයුතු සිදු කර තියෙනවා.අප යුරිපෝටර් චරිත් රන්දික සඳහන් කළේ අද උදෑසන ගින්න ව්‍යාප්ත විම වැළක්වීම සඳහා හෙලිකෝප්ටර්… Continue Reading